Clinical analysis of coinfection of hBov in children with lower respiratory infection
HE Xiang-ping, WANG Yu-qing, FU Yan-ping, CAI Chun-mei, JIA Hai-xiang, ZHANG Li-ping, LU Wei-yi
journal1 . 2021, (3): 305 -308 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1070