Study on the association of platelet parameters and the risk of moderate/severe bronchopulmonary dysplasia
JI Wei-hua, WANG Jin-yuan, DIAO Jing-jun
journal1 . 2021, (3): 323 -327 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1403