CiteSpace-based visualization analysis of the researches on the first 1 000 days of early life in China
YANG Yu-cheng, HONG Qian, ZHOU Rong-Jun, DENG Yu-chen, DUAN Shu-pei, WANG Yan-hong
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (5): 527 -531 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0698