Association between serum 25(OH)D level in cord blood and respiratory distress syndrome among preterm neonates
ZHANG Cheng-qiang, LU Cheng-qiu, QIAN Bei-qian, ZHANG Bin, WANG Ji-mei
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (5): 555 -559 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1570