Development and evaluation of Infant Eating Behavior Scale
YIN Ke, ZHANG Ting, SONG Zhi-xiao, ZHANG Li, QIAO Xiu-yun, LI Yan
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (6): 650 -654 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-2099LA