Analysis of risk factors for bronchopulmonary dysplasia in preterm infants with respiratory distress syndrome
DONG Meng-yuan, JI Ling, LIU Meng-meng, ZHU Xiao-fan, WANG Hui-juan
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (6): 685 -688 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-2150