Functional near-infrared spectroscopy study in children with developmental delay
QUAN Yan, LUO Li, CHEN Ling, WEI Wen-xi, CHEN Ying-rui, LIU Ping, ZHANG Yu, LI Hong-hui, ZENG Ting
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (7): 772 -774 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0208