Comparison of clinical characteristics of twin premature infants between assisted reproductive technology conception and natural conception
LIU Ya-xuan, DUAN Wen-li, WANG Yin-juan, ZHANG Yi, ZHANG Ru, JIN Xin-yun, XU Fa-lin
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (8): 834 -837 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1862