Study on the expression of NLRP3 and related inflammatory factors in necrotizing enterocolitis in newborn rats
ZHAO Ming, QIN Miao, SUN Meng-ya, JIANG Hong, LI Xiang-hong, JIANG Jian, LIU Yan
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (8): 852 -856 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1858