Longitudinal analysis of physical growth of term small for gestational age infants at 0 to 24 months old from communities in Guangzhou
LIU Hui-yan, LIN Sui-fang, LI Wei-dong, WEN Yu-qi, XIAO Wan-qi, SONG Yan-yan
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (10): 1068 -1071 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-2084