Application of nocturnal lowest oxygen saturation combined with sleep-related scales in screening obstructive sleep apnea in children
SHAO Na, ZHAO Bing-jie, MA Li-na, CHEN Xi, SHE Ning-ning, SI Chao, LIU Na, YUAN Yu-qi, LIU Hai-qin, REN Xiao-yong
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (10): 1077 -1081 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0864