Development and evaluation of Child Eating Behavior Scale
YIN Ke, ZHANG Ting, SONG Zhi-xiao, ZHANG Li, QIAO Xiu-yun, LI Yan
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (10): 1115 -1119 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-2099LB