Longitudinal follow-up study on neuropsychiatric development of low birth weight infants at different gestational ages within two years old
JIANG Chun-hua, HUANG Jun, LI Yun, ZHANG Ying, ZHONG Ping-li, CHEN Min, YU Wen-xian, XU Lan, ZHAO Li-ping, PENG Yong-Mei, ZHOU Ting-ting, JIANG Hong
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (11): 1228 -1232 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-2016