Factor analysis on health literacy of junior middle school students in China
GUO Shuai-jun,YU Xiao-ming,WANG Lu,SUN Yu-ying.
journal1 . 2013, (1): 37 -39 .