The influence of different feeding methods on clinical features and prognosis in term infants with necrotizing enterocolitis
LIU Shi-qi, HEI Ming-yan, WANG Hui-xin, DONG Shi-xiao, WENG Jing-wen, QI Yu-jie, JIANG Min
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (12): 1339 -1342 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0489