Study on the effectiveness of perfusion index in neonatal hemodynamic monitoring
LIU Xue-qin, HE Yu-juan, ZHANG Wei-xing, SHEN Jie, LIU Yu-xia, ZHAO Bao-jun, TANG Cheng-he
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (12): 1343 -1346 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1898