Biochemical screening and genetic diagnosis of thalassemia in children with anemia from Luzhou
CHEN Hong-ying,ZOU Yan,LIU Chun-yan,LIU Wen-jun
journal1 . 2013, (11): 1139 -1141 .