Differences of the Test of Infant Motor Performance between Chinese and American norms
QU Fu-xiang *, HU Bin, WANG Cheng-ju, HUANG Tian-qi, WU Jie-ling, WANG Yu-mei, SUN Ke-xing, TIAN Yuan, ZENG Yu-dong, ZHANG Xue-jiao, GAO Yue, MENG Fan-ping, MU Li-juan, LU Ai-jie, LI Hai-wei, WU Ning, ZHANG Yu-ping
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (2): 148 -152 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1909