Meta-analysis of the risk factors for intracranial hemorrhage in very low and extremely low birth weight infants
LI Shang-bin, HAO Ling, LI Jiao, MENG Jin-feng, HUANG Jia-yu, YAN Wei-chen, WANG Jie, REN Chang-jun
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (2): 184 -188 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-2101