Exploration of the N400 event-related potential in normal preschool children
ZHU Yi-ke, YIN Yue, LIU Si-qi, ZHANG Fan, WANG Xiao-yue, REN Yong-ying, SUN Jing, WANG Xin, WANG Lin, YANG Jian
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (3): 268 -271 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1008