Meta-analysis on mental health of left-behind children
LIU Xia,ZHANG Yue-bing,SONG Ai-qin,LIANG Ya-jun,ZHAI Jing-hua,LI Yin-long,SHI Jing-qin.
journal1 . 2013, (1): 68 -70 .