Comparative study of DSM-Ⅳ and DSM-5 in diagnosing children's attention deficit hyperactivity disorders
LIU Rui, WANG Yan, JIANG Yan-rui, BAI Hua, ZHANG Rui-fang
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (3): 306 -309 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0102