Associations of maternal anxiety with emotional and behavioral problems in children with autism spectrum disorder
LIU Si-yu, LIN Li-zi, WANG Xin, DAI Mei-xia, CHEN Qian, CHEN Jia-jie, CAO Mu-qing, JING Jin
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (4): 361 -365 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0756