Skin fold thickness and body composition of Miao nationality students aged 7~15 in Xiangxi prefecture
ZHOU Xian-wei, ZHANG Tian-cheng, ZHANG Fu-lan, XU Tao
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (5): 480 -484 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1263