Research progress in health outcomes of adverse childhood experience
WANG Yi-nuo, LIU Yang, ZHUANG Xu-xiu, MA Ya-nan, WEN De-liang
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (6): 632 -636 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0023