Association between screen time and sleep duration and the moderating effect of outdoor activity among preschoolers
MA Ying, JIAO Ting, HUANG Ya-shen, SHU Guan-yu, SONG Yan-yan, JIANG Lin
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (6): 664 -668 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1587