Effect of family sandplay therapy in children with separation anxiety disorder
NI Bo, XIAO Xu-wu, SUN Jin, JIANG Lin, MA Li, HU Dan, LIU Xue-mei, LIU Xiao-chan
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (8): 924 -928 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0318