Association of ADAM33 gene and its serum level with the risk of asthma in Zhuang children in Guangxi
YANG Li-juan, DENG Gao, DING Bo, YANG Li-min, LI Dong-ming, HUANG Yong-fang, LIN Na
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (11): 1185 -1190 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-0474