Physical and neurological development of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants
WANG Hui-ping, WANG Li, GAO Qiong, BAI Bo-liang, MA Ying-jun
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (1): 96 -100 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-0621