Research progress of hyperhomocysteinemia in inducing neural tube defects
SHEN Fu-hui, YIN Li-qin, WANG Fan
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (2): 176 -179 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-1140