Bioinformatics analysis of the regulation of miR-429 towards target genes in tic disorders
JIANG Jilong, CHEN Yanhui, HUANG Huifang, HUANG Yuxian
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (3): 268 -273 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-0746