Translation and validation of the Paternal Involvement with Infants Scale
YIN Xiaohui, WANG Wei, ZHANG Jiaojiao, WANG Yang, XU Yahong
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (4): 369 -373 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-0926