Status quo and influencing factors for language development in children aged 18 months
XIA Bin, WANG Jie, LIU Qiaoyun, CHEN Siqi, LI Luanluan, YU Xiaodan
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (11): 1196 -1201 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2023-0241