Research progress on the effect of screen exposure on cognitive function in children
LI Yang, JIA Xiangrui, CAO Jianqin, WU Hongmei, SU Hong, YU Hong
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (12): 1331 -1334 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2023-0134