Status quo of child nursing risks among 9 384 infants in Jiaxing city
WANG Xiao, LI Li, ZHANG Ying, DING Jie, SUN Xiao-yan, LIU Hui-juan, LI Jing
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (5): 558 -561 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1715