Rehabilitation effect of visual music therapy on mental retardation children
WANG Su-li, LI Wen-yan, YUE Bao-zhu, LI Yu-ai, CHEN Jian-gui
journal1 . 2017, (7): 718 -721 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-07-20