Aggregation analysis of birth defects in rural area of Pingyin County,Shandong Province
ZHANG Long-fei, YIN Yan-fang, WU Yan-ling, ZHANG Shu-xia, WANG Zhi-ping
journal1 . 2018, (3): 305 -307 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-03-21