Follow-up study on hemoglobin level and its changes in 461 premature infants
ZHOU Min, WANG Xue-yin, XING Hui-yuan, ZHANG Xiao-song, ZHAO Geng-li, WANG Xu, XIE Tian, HAO Bo
journal1 . 2018, (6): 657 -659 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-06-21