Research progress on the genetics of developmental dyslexia susceptibility gene KIAA0319 and DCDC2
ZHAO Hua, LIU Rui-fang, SHI Hong-juan, ZUO Peng-xiang
journal1 . 2020, (3): 284 -287 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0437