Correlation analysis of hyperuricemia with dietary vitamin D intake inmale youngsters
ZHANG Gao-zhi, ZHANG Li-yong, NAN Zhi-cheng, ZANG Xun-xiong, WANG Jun, LIN Xue-feng
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (6): 609 -613 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0014