Correlation between repetitive and stereotyped behaviors and sensory gating in autism spectrum disorder
HAO Hui-rui, DONG Xian-wen, LI En-yao, FAN Ya-lei, CHENG hui, JIANG Miao-miao, ZHAO Peng-ju
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (4): 366 -370 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-0669