Prevalence and risk factors of obesity in 9 517 preschool children in Xiamen
CHEN Jing, ZENG Guo-zhang, HUANG Hai-ying
journal1 . 2011, (1): 57 -59 .